Do  lễ 2.9 đúng ngày thứ 7 nên được nghỉ bù vào thứ 2. vì vậy lễ 2.9 được nghỉ trong 3 ngày từ ngày 02.9 đến ngày 4.9