Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của Hội đồng đội huyện Lộc Ninh; Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội TH&THCS ...